Uniformų užsakymasRokiškio r. Pandėlio gimnazija  savo veiklą grindžia:

 Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos ir planai

Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos  2016-2017 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas .

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.ltInformacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.