Uniformų užsakymasKŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

,,SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS“

Gimnazija gavo finansavimą  projektui ,,Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“. Įgyvendinant šį projektą bus nupirkta nemažai sporto salei reikiamų priemonių: gimnastikos suoliukai, krepšinio ir tinklinio kamuoliai, svarmenys, svorio kamuoliai.

Projekto vadovė Violeta Karaliūnienė


APLINKOSAUGOS PROJEKTAS ,,NEŠIUKŠLINK“

Mūsų gimnazija prisijungė prie VšĮ ,,Rūpi” (nevyr­i­ausy­binė orga­ni­zacija, kuri vykdo veik­las socialinės atsakomy­bės, švietimo, aplinkosau­gos sri­tyse) projekto ,,Nešiukšlink“ ir laimėjome informacinį stendą.  Ženklo ,,Nešiukšlink” tik­slas — ugdyti aplinkosaug­inį sąmoningumą, švar­inti aplinką ir kurti teigia­mus pokyčius. Toks ženklas bus pastatytas prie mūsų gimnazijos stadiono, kad atkreiptų jaunimo dėmesį, sudrausmintų tuos, kurie vis dar nesupranta, kad švari aplinka yra daug malonesnė ir gražesnė.

http://www.rupi.lt/wp-content/uploads/2014/05/DSC00023.jpg

 

Projekto vadovė Violeta Karaliūnienė


DALYVAVIMAS ESF AKADEMIJOS PROJEKTEVaizdo rezultatas pagal užklausą „esfa“

ESF Akademija – tai projektas, kuris kasmet suburia moksleivius iš visos Lietuvos, pakviesdamas juos susipažinti su pačiais įdomiausiais Europos socialinio fondo projektais, klausytis žymių žmonių vedamų nemokamų interaktyvių paskaitų, dalyvauti įvairiose veiklose, renginiuose bei stovyklose. Mūsų gimnazija irgi dalyvauja šiame projekte. Šių metų tema-  savanorystė. Savanorystė – tai ne tik dalinimasis su kitais. Tai galimybė tobulėti, plėsti akiratį, įsigyti draugų ir patirties, sutikti bendraminčių, didinti savo kompetencijas. Savanoriaujant auga ir tobulėja tavo asmenybė. Gruodžio mėnesį vyks baigiamasis ESF Akademijos semestro renginys. Jame lauks pozityviausios emocijos, naujos pažintys, geriausios pramogos ir įspūdingas koncertas! Kviečiu visus aktyviai prisidėti prie savanoriškos veiklos. Informaciją apie įgyvendintą veiklą (trumpą aprašymą ir 4-5 nuotraukas) siųskite vkaraliuniene@gmail. Informacija bus sukelta į iniciatyvų žemėlapį.

Projekto vadovė Violeta Karaliūnienė


Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.