Uniformų užsakymasGegužės 25 d. gimnazijoje paskutinis skambutis nuskambėjo 15 septyniasdešimtos laidos abiturientų.

Prieš pirmąją pamoką visa gimnazijos bendruomenė abiturientus sutiko prie mokyklos laiptų.  Po sveikinimo žodžių ir Gabrielės T. atliktos dainos IIIg kl. mokiniai baigiantiems gimnaziją įteikė gėlių, o visa bendruomenė plojimais palydėjo  abiturientus į mokyklą. 

Po penkių pamokų, per kurias IVg klasės mokiniai susitiko su pirmosiomis mokytojomis, dalykų mokytojais, klasės auklėtoja, šventė tęsėsi aktų salėje. Į aktų salę abiturientus atvedė  Pandėlio pradinės mokyklos pirmokai. Gabrielė T. ir Laurynas J., renginio vedėjai, priminė IVg klasės mokiniams, jų tėvams praėjusią vaikystę, paauglystę, džiaugėsi gražiausiu žmogaus tarpsniu – jaunyste. Abiturientams koncertavo pirmokėliai, dainavo Deimantė S., Justina M., Donata G., šoko IIIab g klasių mokiniai.

Abiturientus sveikino gimnazijos direktorius Donatas  Karaliūnas, Rokiškio r. savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas.

Vėliau dvyliktokai dėkojo mokytojams, tėvams, skaitė testamentą. Šventė baigėsi visų dalyvių bendra fotonuotrauka.

 

IIIab g kl. auklėtojos Virginija Danienė, Violeta Karaliūnienė    


Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.