Uniformų užsakymasPirmoji Pandėlio mokykla buvo pastatyta 1777 metais prie  klebonijos. Pagrindinėse trijose mokyklos grupėse buvo mokoma po kelis mokinius.          

Apie antrąją Pandėlio valsčiaus mokyklą 1925 m. pasakojo Stenionių kaimo gyventojas Kazys Melvydas: „1865 m.  mokiausi šioje mokykloje. Vienas mokytojas dviejuose kambariuose mokė 80 vaikų rusiškai kalbėti, skaityti ir rašyti.  Kitame kambaryje daugiau pramokę vaikai mokė vieni kitus kalbėti ir skaityti“. Šioje mokykloje buvo mokoma iki 1912 m.                                    

Trečioji Pandėlio dviklasė mokykla pastatyta 1912 m.  Iki 1915 m. dėstoma kalba buvo rusų, tik viena mokytoja Glemžaitė po vieną pamoką per savaitę mokė lietuviškai kalbėti ir rašyti.
Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.