Uniformų užsakymas
2016–2017 m. m.  sudaryta 11 klasių komplektų. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 218 mokinių (5–8 kl. – 112 mokinių, I–IIg kl. – 58 mokiniai, III–IVg kl. – 48 mokiniai). Iš jų - 8,72 % specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 35,8 % mokinių gauna nemokamą maitinimą. Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 59,6% mokinių. 11 % mokinių šeimų yra socialiai remiamos. Nepilnose šeimose gyvena 20,6 %, socialinės rizikos grupės šeimose - 8,3 % vaikų. 49 % mokinių vienas arba abu tėvai yra bedarbiai.

Gimnazijoje dirba 31 mokytojas: viena mokytoja ekspertė, 9 mokytojai metodininkai, 16 vyresniųjų mokytojų, 5 mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, 2 bibliotekininkai, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius. Iš viso gimnazijoje dirba 66 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojai.

Mokinių skaičius 5–8 klasėse

 

5 klasė

6 klasė

7 klasė

8a klasė

8b klasė

Iš viso

Berniukai

18

15

17

8

8

66

Mergaitės

8

11

12

8

7

46

Iš viso

26

26

29

16

15

112

 

Mokinių skaičius I–IV gimnazijos klasėse

 

Iag klasė

Ibg klasė

IIg klasė

IIIag klasė

IIIbg klasė

IVg klasė

Iš viso

Berniukai

10

7

14

4

11

4

50

Mergaitės

7

11

9

11

6

12

56

Iš viso

17

18

23

15

17

16

106

 

 

Informacija atnaujinta 2017 birželio 21 d.